Privacy & disclaimer

Op deze site staan links naar externe websites. Leijgraaf Next is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van Leijgraaf Next en op het Leijgraaf Next-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leijgraaf Next.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Leijgraaf-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Leijgraaf Next niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Leijgraaf Next toestemming verleende als dat niet het geval is.

073 – 6249796